آموزش باتری به باتری

آموزش باتری به باتری

 • تاریخ ارسال: 1400/04/07
 • تعداد نمایش: 228
 • گروه:

خوابیدن باتری خودرو

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وقتی می خواهید استارت بزنید و خودرو را روشن کنید بعد از استارت زدن هیچ اتفاقی نمی افتد. در این زمان حتی چراغ های پشت کیلومتر هم روشن نمی شوند. حال می توان گفت که باتری خوابیده است و نیرویی برای انتقال به دینام و در نهایت روشن شدن خودرو وجود ندارد.

می توان با باتری به باتری خودرو را موقتا روشن کرده و باتری معیوب را شارژ کرد اما حتما بابد نسبت به تعویض و یا تعمیر باتری اقدام کرد.

برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید:

 1. یک خودروری دیگر که دارای باتری سالم است را نزدیک خودرو با باتری معیوب کنید. دقت شود به هیچ عنوان دو خودرو نباید اتصالی به همدیگر داشته باشند.
 2. سوییچ هر دو خودرو را ببندید
 3. بعد از بالا زدن کاپوت هر دو خودرو، سولفاته های بخش اتصالات هر دو قطب باتری ها را تمیز کنید
 4. حال از کابل مخصوص باتری به باتری استفاده می کنیم.
 5. قطب مثبت باتری سالم را به قطب مثبت باتری خراب متصل کنید.(کابل قرمز رنگ)
 6. یک سر کابل(کابل مشکی رنگ) را به قطب منفی خوردو با باتری سالم و سر دیگر را به بدنه خودروی با باتری خراب متصل می کنیم. دقت شود که اگر  قطب منفی باتری سالم به قطب منفی باتری معیوب متصل شود ممکن است آسیب های جدی به ECU وارد شود. و همچنین اگر قطب ها را اشتباه متصل نمایید ممکن است باتری منفجر شود.
 7. اکنون خودروی سالم را روشن کنید
 8. پس از گذشت چند دقیقه خودروی با باتری خراب را استارت بزنید

اگر خودروی با باتری خراب روش شد که برعکس مراحل بالا را انجام داده و اتصالات را قطع میکنیم :

 1. اتصال کابل مشکی را از بدنه خودروی معیوب قطع می کنیم
 2. اتصال کابل مشکی را از قطب منفی  باتری سالم قطع می کنیم.
 3. اتصال کابل قرمز را از قطب مثبت باتری خراب قطع می کنیم.
 4. اتصال کابل قرمز را از قطب مثبت باتری سالم قطع می کنیم.
 5. حال تمام اتصالات را قطع کرده ایم. در این حالت مدت زمانی را به خودروی با باتری خراب می دهیم تا باتری آن شارژ گردد. مثلا نیم ساعت رانندگی می کنیم تا شارژ شود. اگر بعد از خاموش کردن مجددا این مشکل وجود آمد باتری را باید تعویض کرد. ابته که مشکل می تواند مربوط به اتصالات نیز باشد که در این صورت باید به یک باتری ساز با تجربه مراجعه نمود.

روش های جایگزین باتری به باتری

 • تماس با امداد خودرو
 • استفاده ار پاور بانک هایی که برای این کار ساخته شده اند.

نظرات

حاصل جمع : Captcha