راهنمای خرید روغن ترمز

1400/07/21  |بازدید 1306

راهنمای خرید روغن ترمز

انتخاب و خرید روغن ترمز مناسب برای یک وسیلة نقلیه خاص به این سادگی نیست که اگر DOT 3 خوب است، پس DOT 4 باید از آن بهتر باشد  و DOT 5 از هر دوی آنها هم بهتر باشد, حتی قیمت روغن ترمز نیز لزوما نشان دهنده کیفیت بیشتر آن نیست. تمام خودروسازهای داخلی روغن DOT 3 را برای محصولات خود انتخاب می‌کنند، اما فورد یک ماده قوی‌تر و بادوام‌تری می‌خواست که ویژگیهای اصلی DOT 3 را داشته باشد، اما نقطة جوشش بالاتر و مانند DOT 4 باشد. سازندگان محصولات وارداتی تقریباً به دو گروه مساوی تقسیم می‌شوند که یک دسته از آنها از DOT 3 و دستة دیگر از DOT 4 استفاده می‌کنند. روغنهای DOT 5 همگی پایه سیلیکونی دارند، چرا که فقط روغنهای سیلیکونی می‌توانند ویژگیهای مورد نیاز DOT 5 را تأمین کنند. با این وجود هیچ خودروسازی روغن DOT 5 را برای استفاده در سیستم ترمز محصولاتش، به ویژه سیستمهای ترمز ABS پیشنهاد نمی‌کند. هر چند هر سه این روغن‌ها از جهات خاصی  با یکدیگر همخوانی دارند، اما اگر در یک سیستم با هم مخلوط شوند ، با یکدیگر ترکیب نمی‌شوند. مخصوصاً هرگز نباید DOT 5 را با سایر روغن‌ها مخلوط و یا  از آن به عنوان جایگزین آنها استفاده کرد . پس بهترین قاعدة کلی آنست که از روغن توصیه‌شده از سوی شرکت خودروساز  استفاده کنید و از مخلوط کردن انواع روغنها در یک سیستم خودداری نمایید.

شمارة  DOT را می‌توان در مخزن روغن تعیین کرد ( شکل 4-14).  در دفترچة راهنمای سرویس خودرو و دفترچة راهنمای مالک مشخص شده است که چه شماره‌ای برای آن خودرو مناسب است. از روغن موتورهایی که شمارة DOT آنها کمتر از شمارة توصیه‌شده از سوی خودروساز است، استفاده نکنید. روغنهای با شمارة پایین‌تر ممکن است  به جوش بیایند و کارایی ترمز را کاهش دهند. روغن ترمزهای سنتتیک DOT ¾ و DOT 5.1 را باید مانند سایر روغن ترمزها نگهداری کرد و می‌توان آنها را با روغنهای DOT 3 یا DOT 4 مخلوط و یا جایگزین آنها کرد. برای اطلاع از اینکه آیا می‌توان از روغنهای سنتتیک در خودروهای تعمیرشده استفاده کرد ، به دفترچة راهنمای سرویس و یا راهنمای سازندة آن مراجعه نمایید.

 

07-14-04

 

احتیاط : روغنهای DOT 5.1 و   DOT 5.1 با عمر طولانی روغنهای با پایة سیلیکونی نیستند . روغنهای DOT 5 را با آنها مخلوط و یا جایگزین آنها نکنید، زیرا ممکن است باعث خرابی قسمتهای مختلف سیستم ترمز و در نهایت خرابی کل سیستم ترمز شوند.

احتیاط : در هنگام کار با روغن ترمز ، هرگز آن را با مایعاتی که پایة نفتی دارند، آب و یا سایر مایعات مخلوط نکنید. همچنین آنها را از هر گونه گرد و غبار و آلاینده‌های جامد نیز دور نگهدارید. روغنهای آلوده ممکن است باعث خرابی سیستم شوند.  

 

هشدار: روغن ترمز می‌تواند باعث آسیب دائمی به چشم شود. در هنگام استفاده از روغن ترمز ، همیشه از عینکهای محافظ استفاده کنید. در صورت تماس روغن با چشم، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

هشدار: روغن ترمز باعث ایجاد التهابات پوستی می‌شود. در صورت تماس روغن با پوست، محل آلوده‌شده را کاملاً با آب و صابون بشویید.

هشدار: روغن ترمز یک مادة سمی و خطرناک است. روغن ترمز استفاده‌شده را طبق قوانین محلی و دستورالعملهای EPA دور بریزید. هیچگاه آن را در فاضلاب نریزید و یا با سایر مواد شیمیایی دورریز مخلوط نکنید.

روغنهای سیلیکونی DOT 5

روغن سیلیکونی DOT 5 آب را جذب نمی‌کند و نقطة جوش بسیار بالایی دارد. این روغن در اجزای سیستم هیدرولیک خوردگی ایجاد نمی‌کند و مانند روغنهای پلی‌گلایکول به رنگ آسیب نمی‌زند. روغن DOT 5 ویژگیهای دیگری هم دارد که چندان مفید نیستند.

وزن مخصوص روغنهای سیلیکونی DOT 5 از  روغنهای پلی‌گلایکول کمتر است. اگر این دو نوع روغن را با هم مخلوط کنیم، در هم آمیخته نمی‌شوند و روغن سیلیکونی جدا شده و روی روغن پلی‌گلایکول می‌ماند.

روغنهای سیلیونی در اثر فشار قدری فشرده می‌شوند که باعث می‌شود  احساس کنید پدال ترمز مختصری حالت اسفنجی پیدا کرده است. روغنهای سیلیکونی بیشتر از روغنهای پلی‌گلایکول هوا را جذب کرده و در خود نگه می‌دارند که باعث می‌شود کار هواگیری ترمز سخت‌تر شود ؛ اغلب گاز موجود در این روغنها در دمایی نزدیک به نقطة جوششان از آنها خارج می‌شود  و غالباً در اثر ارتعاش طولانی‌مدت گاز ( هوا) واردشان می‌شود. روغنهای DOT 5 مشکلاتی هم در ارتباط با  استهلاک آب‌بندها و تجمع و جداسازی آب  در سیستم دارند. تمام این مطالب به آن معناست که در سیستمهای ABS نباید از روغنهای سیلیکونی DOT 5 استفاده کرد. بهترین کار آنست که برای هر وسیلة نقلیة خاص از یک نوع روغن ترمز باکیفیت  و با شمارة DOT تعیین‌شده استفاده کنید. تا حد امکان از مخلوط کردن انواع روغن ترمز با یکدیگر خودداری کنید.

 

احتیاط :  هرگز روغنهای با پایة گلایکول را با روغنهای با پایة سیلیکونی مخلوط نکنید، زیرا این مخلوط می‌تواند باعث کاهش کارایی ترمز و خرابی احتمالی آن شود.

هشدار : روغن موتورهای DOT 5 را نباید هرگز با روغنهای DOT 3، DOT 4، DOT ¾ یا DOT 5.1 مخلوط کنید، زیرا از نظر شیمیایی با این روغنها سازگار نیست. این روغنها با یکدیگر مخلوط نمی‌شوند و سیلیکون می‌تواند به سیستمهای آب‌بندی طراحی‌شده برای روغنهای پلی‌گلایکول آسیب بزند.

احتیاط : همیشه روغن ترمز را در ظرفهای خشک  تمیز نگهداری کنید. روغن ترمز جاذب رطوبت است و باید آن را در ظرفهای دربسته و دور از رطوبت نگهداری کرد. وجود آب و رطوبت در روغن سبب کاهش نقطة جوش آن می‌شود. هیچگاه از روغن استفاده‌شده دوباره استفاده نکنید

احتیاط : روغنهای پلی‌گلایکولی  DOT 3  و   DOT 4 زمان نگهداری بسیار کوتاهی دارند. این روغنها را باید به محض باز کردن درب ظرف به طور کامل استفاده کرد، زیرا در غیر این صورت شروع به جذب رطوبت موجود در هوا می‌کنند.  

احتیاط :  هیچگاه روغنهای پلی‌گلایکولی  را بر روی سطوح رنگ‌شده نریزید، زیرا این سطوح را خراب می‌کنند. در صورت ریختن این روغنها بر روی سطوح رنگ‌شده بلافاصله آن سطوح را با آب سرد بشویید.

 

منبع:

 Todays_Technician_Automotive_Brake_Systems

_Shop_Manual_by_Ken_Pickerill

ارسال دیدگاه :

حاصل جمع : Captcha
ارسـال
پشتیبانی کارپ